fbpx
Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası

1. AMAÇ

İnkılap Mahallesi Umman Sokak No:4/1 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Muhammet DEMİR Dem Yazılım (“Dem Yazılım” veya “Şirket”) olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunarken birtakım kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuata uygun olarak toplamakta ve işlemekteyiz.

İşbu Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası (“Politika”) ise, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve Şirketin kişisel verilerin işlenmesi, gizliliği ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

2.KAPSAM

İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyetlerimizi kapsamaktadır:

 • Şirketimizin ve grup şirketlerimizin temsilcisi, vekili ve hissedarları,
 • İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz,
 • Çalışan adayları, stajyerler ve stajyer adayları,
 • İş başvurusu yapan çalışan ve/veya stajyer adayları ve referans gösterdikleri kişiler,
 • Sınav adayları,
 • Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları,
 • Dem Yazılım çalışanlarının aile üyeleri,
 • Hukuken yetkili kişiler,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Diğer üçüncü kişiler.

3.TANIM VE KISALTMALAR

Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
İlgili KişiDem Yazılım tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
Kişisel                       Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
 değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık RızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
KVK Kanunu7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
KVK KuruluKişisel Verileri Koruma Kurulu.
KVK KurumuKişisel Verileri Koruma Kurumu.
PolitikaDem Yazılım Kişisel Veri İşleme ve Gizlilik Politikası.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

4.İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

1- Kimlik Bilgisi

TCKN, Pasaport No, Nüfus Cüzdanı Seri No, Adı-Soyadı, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, ehliyet fotokopileri vs.
2- İletişim BilgisiKişilerin e-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları vs.
3- Lokasyon BilgisiKonum bilgileri, ev ve işyeri adresi vs.
4- Hukuki İşlem BilgisiAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (icra bilgisi) vs.
5- Müşteri İşlem BilgisiÇağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, müşteri talep ve şikayet bilgilerivs.
6- Fiziksel Mekan Güvenliği BilgisiZiyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV kamera kayıtları vs.
7- İşlem Güvenliği BilgisiIP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vs.
8- Risk Yönetimi BilgisiTicari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vs.
9- Finansal Bilgi

Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri,

malvarlığı bilgileri, IBAN ve banka hesabı bilgisi, borç tutar bilgileri vs.

10- Mesleki Deneyim Bilgisi

CV’ler, özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu, kurs, sertifika bilgileri ve diploma bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, iş mülakatlarında ilettiğiniz geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, sahip olunan referans bilgileri vs.
11- Pazarlama BilgisiÇerez kayıtları vs.
12- Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf, video, ses kaydı vs.
15- Aile Üyeleri BilgisiKişinin aile üyelerine ait ad, soyad, telefon numarası bilgisi.
16- Askerlik Durumu BilgisiÇalışan veya stajyer adaylarının özgeçmişlerinde yer alan askerlik durumu bilgisi.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:

 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
 • Fiziki form,
 • İnternet sitemiz,
 • Uzaktan erişim sağlayan platformlar,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Diğer fiziki ve elektronik

6.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Dem Yazılım olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine oldukça önem veriyor ve KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilke ve işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:

 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi ve bunların giderilmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
 • İnternet sitesi üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kişilerin Dem Yazılım eğitimlerinden faydalanmalarının sağlanması,
 • Müşterilerin Portal kaydının oluşturulabilmesi,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)
 • Ürün demolarının sağlanması,
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize sağlanması,
 • İş süreçlerinizi analiz ederek, ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun olarak hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,
 • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, Dem Yazılım hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi,
 • İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,
 • İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,
 • Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,
 • Acil durumlarda çalışanların yakınlarına ulaşılması,
 • Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi,
 • Şirket satın alımıyla ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,
 • Yasal mevzuatlara     uyum    sağlanması     ve hukuki  yükümlülüklerimizin     yerine getirilmesi

7.KİŞİSEL VERİ İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ NEDENLERİMİZ

Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işleyeceğiz:

 • KVK Kanunu madde 5/1 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı aldığımız
 • KVK Kanunu madde 5/2(a) uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVK Kanunu madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması. Örneğin, Dem Yazılımın sosyal medya reklam hizmeti sözleşmesi uyarınca müşterilerine sosyal medya reklam yönetimi hizmeti sağlarken müşterilerin kişisel verilerini işlemesi.
 • KVK Kanunu madde 5/2(ç) uyarınca, Dem Yazılımın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi. Örneğin, Dem Yazılımın internet erişimi sağladığı kişilerin erişim kayıtlarını 5651 sayılı Kanun uyarınca loglaması ve talep üzerine ilgili idareye
 • KVK Kanunu madde 5/2(d) uyarınca, İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. Örneğin, Dem Yazılımın satış veya pazarlama faaliyeti yürütülebilmek amacıyla müşteri veya potansiyel müşterilerin internet sitelerinde alenileştirdiği iletişim adreslerinin işlenmesi.
 • KVK Kanunu madde 5/2(e) uyarınca, Dem Yazılımın kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması. Olası bir uyuşmazlık veya davada Dem Yazılımın kendini savunabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren kişisel verileri dava zamanaşımı süresi boyunca saklaması.
 • KVK Kanunu madde 5/2(f) uyarınca, Dem Yazılımın meşru menfaati için gerekli olması. Örneğin, Dem Yazılımın potansiyel müşterilerin ürünlerle ilgili soru sorması üzerine bu sorulara cevap vermek amacıyla potansiyel müşterilerinin kişisel verilerini işlemesi.
 • KVK Kanunu madde 6/2 uyarınca özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza alınması.
 • KVK Kanunu madde 6/3 uyarınca, sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi. Örneğin, sağlık raporlarının işyeri hekimi tarafından toplanması ve saklanması.

8.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak, Bölüm 7’de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda çalışanlarımız, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcisi ve hukuken yetkili vekillerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabileceğiz.

Örneğin Dem Yazılım olarak,

 • Ürün ve/veya hizmet tanıtımı, kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi aracı hizmet sağlayıcı şirketler ile paylaşabilmekteyiz.
 • Çağrı merkezi hizmeti verebilmek amacıyla kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve müşteri işlem bilgilerinizi çağrı merkezi hizmeti aldığımız şirket ile paylaşabilmekteyiz.
 • Online platformda eğitim verebilmek amacıyla kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi ve işlem güvenliği bilgilerinizi online eğitim platformu sağlayan tedarikçimiz ile paylaşabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi, açık rıza gösterilmesi haricinde bu şirketlerinin bulunduğu ülkede yeterli korumanın bulunması veya yeterli korumanın bulunmaması halinde bu şirketler ile beraber yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ederek KVK Kurulu’nun iznini almak kaydıyla aktaracağız.

9.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince Şirketin Kişisel Veri İmha Politikası hazırlama zorunluluğu bulunmamakta olup kişisel verileri imha yükümlülüğü devam etmektedir. Bu hususta standart bir politika olmayıp talep üzerine veya re’sen Şirketçe kişilerin verileri kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla anlık belirlenen işlemlerle imha edilir.

10.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Dem Yazılım olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda Dem Yazılım, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaktadır. Dem Yazılımın kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirler hakkında bilgi almak için kvkk@demyazilim.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

11.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

İlgili Kişi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki “İlgili Kişi/Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.

Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve her ne suretle olursa olsun en geç otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.

İş bu Politika ayrıca Gizlilik Sözleşmesi Hükmündedir.

       Kişisel Verilerinizle ilgili bilgi almak, iş bu Politikanın hükümleri ve Şirket yükümlülükleri ile diğer kanuni haklarınıza ilişkin başvuruda bulunmak için kvkk@demyazilim.com e-posta adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Scroll to Top